Zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Krasnosielc przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot akcyzy należy składać do 31 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu (pokój nr 5) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju. Za każdy zakupiony litr rolnik otrzyma 0,95 zł dopłaty.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »