Dialog społeczny na Mazowszu – nowa strona internetowa

Nowa strona internetowa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego powstała przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Portal utworzono w ramach, finansowanego ze środków unijnych, projektu „Akademii rozwoju i współpracy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego”, który jest realizowany na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie, trwające od kwietnia 2011 r. do września 2012 r., zakładało stworzenie dedykowanych stron WKDS dla każdego z województw biorących udział w projekcie. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego jest regionalnym narzędziem prowadzenia dialogu społecznego. Bazując na rozwiązaniach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, WKDS odpowiada za godzenie interesów pracobiorców, pracodawców i dobra publicznego. Zajmuje się także rozpoznawaniem i rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych w województwie.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »