Konkurs na komiks

Rusza IV edycja konkursu na najlepszy komiks związany z działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych, promocja wśród młodzieży Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych. Swoje prace nadsyłać mogą zarówno uczniowie klas gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego. Prace można przesyłać terminie od 01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie autorskiego komiksu ukazującego zmiany zachodzące na rynku pracy dzięki projektom realizowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiąże się to z koniecznością zdobycia informacji i poszerzenia wiedzy nt. Programu PO KL oraz Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Dla tegorocznych laureatów, w obu grupach wiekowych, ufundowano atrakcyjne nagrody tj. za zajęcie pierwszego miejsca – tablet, drugiego – Xbox Kinect, trzeciego – aparat cyfrowy oraz 7 wspaniałych nagród pocieszenia w postaci czytników do audiobooków. Honorowy patronat nad IV edycją konkursu objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik. Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Klimkiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr tel. 22578 44 55 i adresem: a.klimkiewicz@wup.mazowsze.plRegulamin konkursu Karta zgłoszeniowa

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »