Czyszczenia rowów ciąg dalszy

W sierpniu mieszkańcy wsi Łazy i Grądy, przy dużym zaangażowaniu radnego Tomasza Olszewika oraz sołtysów i niektórych rolników zwłaszcza pana Czesława Bojarskiego z Grądów, przeprowadzili konserwację rowów na odcinku ponad 12 km. Co roku obserwuje się, że intensywne opady zwłaszcza burzowe, nie mieszcząc się w zamulonym i zarośniętym cieku mogą doprowadzić do zalania użytków rolnych, a nawet przyległych gospodarstw. W efekcie przeprowadzonych prac konserwacyjnych poprawie uległa sieć rowów, co wpłynęło na uregulowanie poziomu wód gruntowych i ograniczone zostaną corocznie powtarzające się szkody wywołane podtopieniami. Należy zaznaczyć, że obowiązek właściwego utrzymania rowów melioracyjnych należy do właścicieli i użytkowników gruntów. Odpowiedzialność ta wynika wprost z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne .

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »