Gmina pomaga mieszkańcom pozbyć się azbestu.

Gmina Krasnosielc opracowała „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasnosielc”, którego celem jest przygotowanie planu oczyszczania terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie, co doprowadzi do wyeliminowania szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. W sierpniu br. rozpoczęto eliminowanie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczenie z nich obszaru gminy poprzez udzielenie pomocy mieszkańcom gminy w realizacji kosztownego usuwania płyt eternitowych. W chwili obecnej prace dobiegają końca. Środki na ten cel w 100 % pochodziły z WFOŚiGW w Warszawie. Gmina pozyskała ponad 92 tys. zł, a demontażu, zbiórki i utylizacji dokonała specjalizująca się w tej dziedzinie firma Środowisko i Innowacje z Dobrowa. W wyniku realizacji zadania z terenu naszej Gminy zniknie ok. 184 tony pokryć dachowych zawierających azbest. To właściwie przysłowiowa "kropla w morzu", bo ilość wyrobów zawierających azbest na naszym terenie została oszacowana na ok. 6,5 tys. ton. Jednakże wójt deklaruje kontynuację realizacji Programu w kolejnych latach, pod warunkiem dostępności środków zewnętrzych na ten cel.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »