Kolejne pieniądze na inwestycje w Gminie Krasnosielc.

Wójt Paweł Ruszczyński podpisał kolejną umowę przyznania pomocy finansowej na gminne inwestycje. Tym razem dotyczy ona realizacji projektu polegającego na budowie chodnika i parkingu przy cmentarzu w Krasnosielcu. Wartość przyznanego wsparcia w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013" wynosi 97 590 zł, a całkowity koszt zadania został oszacowany na ponad 162 tys. zł. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku. Planowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy infrastruktury i wizerunku miejscowości gminnej, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »