EUROPEJSKA PRZYGODA W RAKACH

Komisja Europejska przekaże w najbliższym czasie naszej szkole w Rakach dotację w wysokości 20.000 Euro. Wsparcie finansowe umożliwi zarówno uczniom, jak i
nauczycielom Szkoły Podstawowej w Rakach wizyty w szkołach partnerskich. Dzięki temu uczniowie będą mogli poznać swoich rówieśników, ich zainteresowania, zwyczaje, a
także wspólnie pracować nad zadaniami wynikającymi z projektu.
Tematyka projektu skupia się na rozwijaniu wśród uczniów umiejętności lepszego rozumienia i interpretacji czytanych bajek oraz poprawieniu umiejętności tworzenia wypowiedzi
pisemnych poprzez analizę i interpretację międzynarodowych baśni. Efektem twórczości dziecięcej będą wytwory plastyczne i dramatyzacja omawianych baśni.
Realizacja projektu w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół to wspaniała okazja szkoły do: wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, zdobycia
nowych umiejętności, rozwoju zawodowego nauczycieli, wzmocnienia współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, Dzięki zaangażowaniu w projekt, jego uczestnicy
nabierają pewności siebie, doskonalą znajomość języków obcych, zdobywają ciekawe doświadczenia. Poprzez kontakty z instytucjami partnerskimi z innych krajów Europy – w
praktyce uczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów i pomysłów na życie.
Justyna Zysk
nauczycielka języka angielskiego
PSP Raki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »