Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce

We wrześniu Gmina Krasnosielc przystąpiła do realizacji akcji ekologicznej pod hasłem: „Pokażmy śmieciom gdzie ich miejsce”. W dniach od 10 do 13 września br. odbyły się warsztaty plenerowe, podczas których uczniowie klas I-IV ze szkół podstawowych oraz wszyscy gimnazjaliści pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii. Poprzez gry i zabawy dzieci uczyły się jak segregować śmieci oraz jak twórczo można wykorzystać odpady, tak powstały plakaty, które promują najciekawsze miejsca w Gminie Krasnosielc. W ramach warsztatów uczniowie klas IV – VI odwiedzili zakład MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce, gdzie dowiedzieli się jak przebiega sortowanie surowców wtórnych oraz przyjrzeli się parkowi maszynowemu, który zamienia odpady w ekonomicznie użyteczne surowce. W najbliższym czasie zaplanowana jest akcja sprzątania świata, w ramach której zostaną oczyszczone najbardziej zaśmiecone tereny w naszej gminie. Wszystkie działania zostaną podsumowane na imprezie ekologicznej „Bliżej natury w Gminie Krasnosielc”, podczas której będzie można podziwiać wystawy plakatów ekologicznych i fotografii, skorzystać ze stoiska promocyjno–edukacyjnego oraz otrzymać sadzonkę drzewka w zamian za „elektrośmiecia”. Głównym celem tej akcji jest przekonanie mieszkańców do idei recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 17625,00 zł, a całkowita wartość zadania to koszt 23500,00 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »