Przebudowa dróg gminnych

W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto prace nad modernizacją drogi gminnej we wsiach Nowy Sielc i Krasnosielc. Długość zmodernizowanego odcinka dróg wyniesie około 750 m. Utwardzenie nawierzchni dróg zostanie wykonane technologią potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Inwestycja o łącznej wartości 96407,40 zł jest realizowana ze środków własnych budżetu gminy. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma Budomost Sp. z o.o. z Białegostoku. Galeria

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »