Termomodernizacja budynków w Krasnosielcu

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w Krasnosielcu. W zakres prac wchodzi: docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wykonanie warstwy elewacyjnej tynku mineralnego strukturalnego, montaż podokienników z blachy i rur spustowych, a także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie dachu. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki. Łączna wartość zadania to 203850,65 zł, a kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie – 53395,14 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »