Podział Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze

Uchwała Nr XXII/116/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krasnosielc na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »