Ślubowanie uczniów klas I

Dnia 3.10.2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W apelu uczestniczyli uczniowie gimnazjum, rada pedagogiczna i dyrekcja. Na początku akademii po odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu sztandaru szkoły pierwszoklasiści ślubowali m.in.: „kierować się ideałami humanizmu i demokracji”, oraz „postępować zgodnie z ideałami patrona szkoły”. Mottem uroczystości były słowa: „Dokąd idziemy, dokąd zmierzamy, gdzie nas prowadzi gimnazjalny szlak”. W części artystycznej uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne. Dyrektor szkoły Andrzej Maluchnik podziękował za przygotowanie uroczystości, życzył sukcesów i wielu osiągnięć w najbliższych trzech latach nauki w gimnazjum. Uczniowie rocznika 1999 zostali przyjęci do społeczności szkolnej.
Zespół redakcyjny Biblioteki Szkolnej

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »