Kolejne pieniądze dla Gminy Krasnosielc

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 2133/202/12 z dnia 15 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w zakresie dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 29 września do 23 listopada 2011 roku. Wśród zatwierdzonych do dofinansowania wniosków znalazł się projekt „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krasnosielc” dotyczący wymiany sieci wodociągowej w Krasnosielcu, budowę 89 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego, jak również modernizację SUW w Drążdżewie. Całkowita wartość projektu wynosi 3 305 989,49 zł, a dofinansowanie 2 010 596 zł. Jego realizację planuje się w 2 etapach. Dodatkowo cieszy fakt, że gmina zdobyła największą ilość punktów spośród gmin powiatu makowskiego (9 pkt na 10 możliwych do otrzymania) i uplasowała się na 45 miejscu listy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »