Pasowanie pierwszoklasistów na ucznia w Drążdżewie

Dnia 3 października 2012 r. na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie. Przewodnicząca RSU serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych gości,a w szczególności pierwszoklasistów i ich rodziców.Uczniowie kl. I zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie przedstawiając inscenizację p.t. „Razem raźniej” oraz śpiewając piosenki. Do występu przygotowywali się od początku roku szkolnego pod kierunkiem swojej wychowawczyni pani Anny Zega. Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, z udziałem pocztu sztandarowego pierwszoklasiści ślubowali: „Być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię szkoły, być dobrym kolegą, kochać swoją Ojczyznę…”. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor, Barbara Kluczek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia klasy I” – mówiła pani dyrektor dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych oraz drobnych upominków. Pamiątkowe zdjęcie uczniów klasy I, ich rodziców z panią dyrektor i wychowawczynią zakończyło oficjalną część uroczystości. Na koniec rodzice zorganizowali dla swoich pociech w klasie „słodkie przyjęcie”.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »