Laureaci kampanii: Zachowaj trzeźwy umysł 2012

W konkursie plastycznym lub literackim dla szkół podstawowych pod hasłem: „To ja” laureatami zostali: 1. Aleksandra Rogala – PSP w Rakach 2. Barbara Szewczak – PSP w Rakach 3. Karolina Flak – PSP w Drążdżewie 4. Dominika Jaszewska – PSP w Drążdżewie Gimnazjum – w konkursie plastycznym pod hasłem: „Autoportret” wyróżniono pracę Marty Tabaka, a w literackim Klaudii Łada. W konkursie sportowym dla szkół podstawowych pod hasłem „Żabka czy motylek” nagrodę otrzymała Nicola Witek z PSP w Amelinie. W konkursie sportowym dla gimnazjum pod hasłem „Jak ryba” nagrody otrzymali: 1. Paulina Błaszkowska 2. Aleksandra Stancel 3. Łukasz Śledzik 4. Paweł Żebrowski Dyplomy i nagrody wręczył Tomasz Bielawski – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań. Finał konkursów indywidualnych nie oznacza zakończenia kampanii, od września do końca listopada 2012 r. trwa II etap, w którym zadania zespołowe skierowane są do klas i świetlic.
Stanisława Gołaszewska Koordynator Kampanii ZTU

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »