Powstała baza wiedzy o inwestycjach

„Mazowiecki Bank Projektów” jest bazą danych zbierającą informacje nt. planowanych do realizacji inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w ramach przyszłego okresu programowania 2014-2020. Aplikacja utworzona została w celu zdiagnozowania potrzeb inwestycyjnych w regionie oraz ze względu na znaczenie, jakie ma wczesna identyfikacja projektów strategicznych dla rozwoju województwa. Stanowi ona narzędzie służące do zbierania informacji oraz monitorowania i realizacji projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach przyszłego okresu finansowego 2014 – 2020.
„Mazowiecki Bank Projektów” skierowany jest do potencjalnych beneficjentów przyszłego regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego m.in.: jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji naukowych i badawczo – rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych.
Narzędzie to ma na celu m.in. zbadanie potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych na Mazowszu, identyfikację projektów mających znaczenie priorytetowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, a także monitoring stanu przygotowania projektów. Pozyskane informacje, będą pomocne w kontekście prowadzonych prac nad dokumentami przyszłej perspektywy finansowej m.in. regionalnym programem operacyjnym.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.mazovia.pl w zakładce UE oraz na stronie www.bankprojektow.mazovia.pl

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »