Szkolenie liderów nowoczesnej edukacji

W dniu 5 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyło się szkolenie dotyczące nowoczesnych metod edukacyjnych. Wzięło w nim udział około 20 osób. Wśród nich nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie szkół w gminie. Podczas szkolenia trenerzy związani z Fundacją Interkl@sa, portalem Klasosfera, firmą Arcabit i Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania zaproponowali uczestnikom warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań pozwalających lepiej przekazywać i przyswajać wiedzę. Ponadto wspólnie zastanawiali się nad zasobami i potrzebami związanymi z cyfryzacją oświaty w gminie.
– Poprzez udział w szkoleniu gmina dołącza do liderów nowoczesnej edukacji w Polsce. Interkl@sa będzie wspierać gminę w cyfryzacji oświaty. W przyszłości zaprosimy szkoły do udziału w projektach, które mamy nadzieję przyniosą realne korzyści w postaci funduszy na chociażby komputery, tablety i tablice interaktywne – mówi Marta Jasińska, koordynatorka projektu "E-pasja czyli Nowoczesna Edukacja".
Organizatorem szkolenia była Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Organizacja została powołana, bywspierać nowoczesną edukację, cyfryzację oświaty i działać na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »