Gminna wigilia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Uroczystość rozpoczęła się nastrojowym występem uczniów z Zespołu Szkół w Krasnosielcu. Magiczny klimat świąt podtrzymała strażacka orkiestra dęta z Pienic, która zagrała kilka znanych kolęd. Następnie głos zabrał wójt gminy i prezes gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w jednej osobie – Paweł Ruszczyński, który podziękował przybyłym gościom i pracownikom Referatu Rozwoju i Promocji Gminy za pomoc w zdobywaniu funduszy na potrzeby straży, a druhom za ich poświęcenie dla niesienia pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców gminy. Szczególne słowa uznania skierował w stronę pienickiej orkiestry wręczając jej członkom dyplom gratulacyjny wraz z finansowym "załącznikiem" oraz deklarując swą pomoc na przyszłość. Po przemówieniu wójta wszyscy zaproszeni goście złożyli strażakom bożonarodzeniowe życzenia i podkreślali w swoich wystąpieniach ogromne zaangażowanie wójta w sprawy pożarnictwa, gratulując jednocześnie skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na doposażenie gminnych jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt, odzież oraz samochody.
Nadszedł wreszcie moment, w którym wszyscy podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia, po czym zasiedli do wigilijnego stołu, bogato zastawionego tradycyjnymi potrawami. Wśród uczestników spotkania panowała ciepła atmosfera, a widok strażaków w galowych mundurach nadał uroczystości jeszcze bardziej ceremonialnej wymowy.
Wójt składa serdeczne podziękowania pracownikom GOK, paniom kucharkom oraz wolontariuszkom z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki za pomoc w organizacji wigilii.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »