Każdy może być Mikołajem

Okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem, w którym powinniśmy dzielić się dobrocią serca oraz okazywać innym pomoc, tym bardziej osobom, które tej pomocy potrzebują.
W Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu zorganizowana została akcja podarunkowa pod hasłem : I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. W akcji udział wzięli uczniowie i nauczyciele całego Zespołu Szkół oraz inni darczyńcy: sklep Zielony Market, sklep p. K. Pióreckiego i p. Stanisława Gołaszewska.
Zebrane dary – słodycze, artykuły szkolne, zabawki zostały podarowane w Mikołajki dzieciom z Placówki Pieczy Zastępczej „ Korczakówka” w Ostrołęce. Koordynatorem całej akcji była p. Weronika Chojnowska – nauczyciel świetlicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną dobroć i za to, że Wasz udział w akcji sprawił, że na twarzach tych dzieci pojawił się uśmiech i zagościła radość w sercach.

Redakcja Biblioteki Szkolnej
Zespołu Szkół w Krasnosielcu

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »