Podpisano umowę z WFOŚiGW na termomodernizację

W dniu 24.08.2012 r. Wójt Gminy Krasnosielc podpisał kolejną umowę z WFOŚiGW w Warszawie na realizację operacji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Krasnosielcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 53.395,14 zł”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »