Informacja dotycząca możliwości pozyskania dofinansowania unieszkodliwienia azbestu.

W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców posiadających eternitowe pokrycia dachowe do skorzystania z dotacji.

Warunki dofinansowania:

Zadania polegające na usuwaniu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysokości 100 % kosztów dotyczących:
– demontażu pokryć eternitowych,
– przewiezienia z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,
– unieszkodliwienia azbestu.

UWAGA! Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.gminakrasnosielc.pl i www.krasnosielc.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy w pok. 21 i złożenie jej w terminie do 15 marca 2014 r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 29 71-400-47.Wniosek Ocena stanu azbestu Informacja w sprawie wyrobów zawierajacych azbest Informacja wsprawie wyrobów zawierajacych azbest których wykorzystywanie zostało zakończone

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »