„Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka”

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu rozpoczęła realizację projektu pn."Od glinianej tabliczki do czytnika e-booka". Projekt ten uzyskał akceptację Fundacji Bankowej im. dr.Mariana Kantona, która przekazała na jego realizację kwotę 1.800 zł. Projekt składa się z 3 części:warsztatów z historii książki rękopiśmiennej, warsztatów drukarskichoraz warsztatów z historii książki współczesnej. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z historią książki i pisma na przestrzeni wieków. Uczestniczą w nim dzieci i młodzież klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy – ogółem 160 osób. Realizowany jest od listopada do stycznia br.
Pierwsze zajęcia odbyły się w drugiej połowie listopada i były to warsztaty z historii książki rękopiśmiennej. Młodzież poznawała na nich różne rodzaje pisma m.in. pismo węzełkowe Azteków,czyli kipu i pismo obrazkowe, czyli rysunki naskalne. Zajmowała się też różnorodnymi materiałami i narzędziami piśmienniczymi takimi jak: zwój papirusowy, patyki do pisania z drzewa lipowego i bambusa, gęsie pióra , obsadka ze stalówką itp. Wszyscy próbowali też swoich sił w wiązaniu kipu, pisaniu ostrym narzędziem na glinianej tabliczce, pisaniu przepięknych inicjałów wspomnianymi wcześniej narzędziami a na końcu wszyscy przepiękną japońską kaligrafią pisali swoje imiona. Warsztaty wzbogacone były prezentacją multimedialną przygotowaną przez zaprzyjaźnionego z naszą biblioteką P. Andrzeja Sieraka.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »