Upadek to nie przypadek

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 22 lutego br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w konwencji plakatu, na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.
Nagrody rzeczowe otrzyma czterech laureatów obu etapów. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pn. ,,Bezpiecznie na wsi-powiedz STOP upadkowi !”.
Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.
Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie.

PT KRUS w Makowie Mazowieckim
Adres: ul. Gen. Pułaskiego 25 06-200 Maków Maz.
e-mail: makowmazowiecki@krus.gov.pl
tel. 29 71-72-621

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »