Dofinansowanie na przebudowę drogi w Krasnosielcu i Nowym Sielcu

15 stycznia Wojewoda Mazowiecki zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Znalazły się na niej 162 zadania – 54 w części dotyczącej dróg powiatowych i 108 w części dotyczącej dróg gminnych. Wśród zakwalifikowanych wniosków zaledwie 14 dotyczy dróg powiatowych a 18 dróg gminnych. Na 13 miejscu listy znalazł się projekt "Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc". Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Wschodniej w Krasnosielcu, aż do drogi powiatowej nr 2132W oraz drogę prowadzącą przez nowo powstające osiedle mieszkaniowe w Nowym Sielcu. Łączny odcinek planowany do przebudowy wynosi ok. 1 km. Ponadto powstaną chodniki i zatoki postojowe przy cmentarzu. Zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych, dodatkowo oznakowane migającymi światłami ostrzegawczymi, które zasilane będą energią słoneczną przez zastosowanie źródeł solarnych. W projekcie zaplanowano też wymianę opraw oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg i usprawnienia połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Wpłynie też na ulepszenie dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych. Wartość zadania została oszacowana na ok. 1 mln 305 tys. zł, a dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztów. Prace remontowe rozpoczną się prawdopodobnie w czerwcu. Odbiór drogi do użytku planuje się najpóźniej w październiku b.r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »