Oprogramowanie Linux ma wiele zalet

W dniu 15 stycznia 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rakach odbyło się spotkanie z panem Adamem Jurkiewiczem, przedstawicielem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Spotkanie przeprowadzono w ramach projektu „Wioowszkole”, mającego na celu popularyzację rozwiązań wolnego i otwartego oprogramowania w szkolnictwie. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV, V oraz VI. Podczas prezentacji dzieci mogły zapoznać się z historią, zaletami i możliwościami wykorzystania promowanego przez Fundację WiOO oprogramowania Linux. Pozwala ono na darmowe użytkowanie zróżnicowanych, a przy tym przyjaznych użytkownikowi narzędzi, które można swobodne kopiować, używać i przekazywać innym.
Za udział w projekcie „Wioowszkole” szkoła otrzymała certyfikat. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach i z dużym zaangażowaniem podejmowali próby obsługi systemu Linux. Chętnie korzystali z bezprzewodowego tabletu interaktywnego oraz z zaciekawieniem przeglądali zasoby Akademii Khana. Po prezentacji dzieci zadawały bardzo ciekawe pytania, na które odpowiadał prowadzący prezentację. Wszyscy uczniowie wyrazili zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach.
Za przygotowanie i organizację szkolenia odpowiadała Pani Marzena Nowak, nauczycielka informatyki w naszej szkole.Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »