Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w Gminie Krasnosielc

W dniu 4 lutego br. Gminę Krasnosielc odwiedził Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski. Podczas spotkania Wójt Paweł Ruszczyński przybliżył problemy z jakimi borykają się mieszkańcy gminy Krasnosielc oraz zaprezentował inwestycje podjęte w ostatnich latach przez gminę.
Wicemarszałek zadeklarował chęć współpracy i wsparcia dalszych inicjatyw Gminy Krasnosielc.
Wójt Gminy Krasnosielc wyraża nadzieję, że ta wizyta przełoży się na poprawę życia społeczności lokalnej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »