„Miłośnik książek czyli Najaktywniejszy Czytelnik roku 2012”.

Po zakończeniu konkursu komisja złożona z pracowników wszystkich bibliotek publicznych przeprowadziła dokładną analizę wypożyczeń, której wyniki przedstawione zostały podczas uroczystego podsumowania konkursu, w dniu 6 lutego. Przeszły one najśmielsze oczekiwania organizatorów, ponieważ w konkursie wzięło udział 178 osób z 861 zarejestrowanych czytelników. Komisja postanowiła wyróżnić 39 najbardziej aktywnych czytelników z poszczególnych placówek. Są to:
– z Filii Bibliotecznej w Amelinie: Gołota Damian 51 książek, Mizerek Karolina 48 książek, Walendziak Marta 36 książek, Pragacz Andżelika 27 książek, Morawska Ewa książek, Ciok Wiesława książki,
– z Filii Bibliotecznej w Drążdżewie: Napierkowska Paulina 48 książek, Szewczak Jakub 20 książek, Drwęcka Natalia 17 książek, Flanczewski Artur 32 książek, Włodarski Kacper 8, Żywica Elżbieta 143, Murach Małgorzata 105, Romanowska Irena 73 książki,
– z Filii Bibliotecznej w Rakach: Ptak Aneta 53 książki, Szewczak Barbara 45 książek , Szefel Emanuela 60 książek, Ostrowska Zuzanna 8 książek, Jeziorek Janina 29 książek, Olkowska Karolina 19 książek,
– z Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu: Załęska Wiktoria 122 książki, Rekosz Rafał 91 książek, Załęska Iza 88 książek, Szulc Alicja 62 książki, Sierak Ola 49 książek, Perzanowska Lidia 83 książki, Perzanowska Urszula 79 książek, Błaszkowska Paulina 30 książek, Kołodziejczyk Wiktoria 24 książki, Kowalczyk Maria 217 książek, Maluchnik Irena 212 książek, Czaplicka Bożena 204 książki, Kalinowska Maria 200 książek, Ziemińska Anna 192 książki, Gwiazda Wioleta 174 książki, Król Ewa 150 książek, Rudnicka Teresa 146 książek, Kołakowska Wanda 141 książek, Gębarowska Maria – 141 książek. Rekordzistą okazał się jednak mężczyzna, Jan Chrzanowski, który wypożyczył 249 książek i to on został uhonorowany tytułem "Najaktywniejszego Czytelnika roku 2012”. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestniczyli w nim wyróżnieni czytelnicy, niekiedy ze swoimi bliskimi. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez bibliotekę w Krasnosielcu, a wręczone przez wójta gminy Pawła Ruszczyńskiego. Imprezę uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakach, które przedstawiły znaną baśń pt. „Królewna Śnieżka" w wersji anglojęzycznej. Spotkanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem z okazji kończącego się karnawału. Gratuluję wszystkim wyróżnionym i zapraszam do częstego odwiedzania naszych placówek także w roku bieżącym.
Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »