Planowane nabory w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach powyższego kalendarium zaplanowano poniższe nabory wniosków dla osób indywidualnych:

  • Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 7.500zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000zł dla przepustowości 5-7,5m3/d) – rozpoczęcie naboru 15 marca 2013 r.
  • Program ograniczenia zanieczyszczeń z niskiej emisji – możliwość uzyskania do 45% dotacji (nie więcej niż 20.000,00 zł) – rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci, budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni, likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek). W przypadku zadań polegających na zastosowaniu źródła ciepła o wyższej sprawności realizowanych przez osoby fizyczne moc instalowanego pieca nie może przekroczyć 35 kW – rozpoczęcie naboru 1 kwietnia 2013 r.
  • Program zakupu i montażu kolektorów słonecznych – możliwość uzyskania do 45% dotacji (maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zadania 2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektorów nie więcej niż 15.000 zł) – nabór wniosków rozpoczął się 4 lutego 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. powyższych programów, druki wniosków, wykaz załączników znajdują się na stronie internetowej Funduszu:
www.wfosigw.pl

Informacji udziela również:
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38 (pok. 119-121), 07-410 Ostrołęka, tel./fax: 29760 83 50, 29760 03 32, e-mail: ostroleka@wfosigw.pl
pon. – pt. 730 – 1530

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »