Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

Po sprawdzeniu prac i dokonaniu oceny wyłoniono zwycięzców:
W grupie szkół podstawowych:

  • Rogala Aleksandra
  • Rutkowska Matryna
  • Skoroda Paweł

W grupie gimnazjum:

  • Dudek Sylwia
  • Tupacz Elżbieta
  • Dudek Małgorzata

W grupie szkół ponagimnazjalnych:

  • Drewelus Piotr
  • Szczepański Mateusz
  • Tupacz Przemysław

Uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali cenne nagrody rzeczowe i upominki, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Krasnosielc Pawła Ruszczyńskiego. Dodatkowo zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci, którzy zajęli I miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz I, II i III miejsce w kategorii szkół średnich będą reprezentowali gminę Krasnosielc w eliminacjach na etapie powiatowym.
Wójt gminy składa podziękowania dyrektorom szkół i opiekunom za przygotowanie uczniów i pomoc w organizacji eliminacji, mł. bryg. Cezarowi Pichała za opracowanie pytań i przeprowadzenie konkursu oraz Urszuli Ostrowskiej za przygotowanie nagród i słodkiego poczęstunku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »