Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2013

Mikroprzedsiębiorca Rokuto konkurs organizowanyprzez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie ipromowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.
Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących zsukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.
Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.
Do konkursu można zgłosić kandydatury w trzech kategoriach:
SENIOR – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,
PROGRES – przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą między 1 stycznia 2006 roku a 31 grudnia 2009 roku,
START – przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2010.
Zgłoszenia do tegorocznej IX edycji będą przyjmowane do 18 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Krasnosielc w pok. nr 15 i pod nr tel. 029 71 40 045.
Więcej informacji na stronie: www.kronenberg.org.pl.
Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »