Wsparcie z funduszu prewencyjnego PZU S.A.

Gmina Krasnosielc pozyskała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na zakup 10 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu wyniosła 5 000,08 zł. natomiast środki pozyskane na ten cel to 5 000,00 zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »