Informacja w sprawie wyboru oferty

na realizację "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych form dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej".

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, że do otwartego konkusu ofert przystąpił jeden oferent:

Gminny Uczniowski Klub Sportowy
ul. Rynek 40
06-212 Krasnosielc

Komisja konkursowa zweryfikowała złożoną ofertę i przyznała 13 punktów.

Na realizację przedmiotowego zadania przyznano dotację dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w wysokości 25 000,00 zł.

Karta oceny oferty dostępna jest w Urzędzie Gminy Krasnosielc.

Wójt Gminy
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »