Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej

Gmina przystąpiła do realizacji I etapu projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krasnosielc”. W ramach zadania wyposażono stację uzdatniania wody w Drążdżewie Małym w agregat prądotwórczy, a w Krasnosielcu trwają prace przy wymianie wodociągu.
W zakresie II etapu, który zaplanowano na 2014 rok zostanie zakupiony ciągnik i wóz asenizacyjny oraz powstanie ok. 90 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 305 989,49 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 2 010 596 zł.
Na czas realizacji robót będą utrudnienia w ruchu. Za niedogodności uprzejmie Państwa przepraszamy

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »