REALIZACJA VI EDYCJI PROJEKTU „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA”

W obecnym roku w projekcie bierze udział 13 osób, w tym dwie uczestniczki z ubiegłego roku, które skorzystały z możliwości związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym z uwzględnieniem ich realnych potrzeb. W tym roku po raz pierwszy do projektu zakwalifikowani zostali również mężczyźni.
20 marca 2013r. o godz. 1100 odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – organizacyjne z uczestnikami projektu, na którym podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne oświadczenia. Podczas spotkania przybliżono uczestnikom cel projektu oraz formy wsparcia jakie będą zastosowane w ramach poszczególnych działań .
Dzięki udziałowi w projekcie wszyscy uczestnicy mają nadzieję zmienić swoje życie na lepsze, a zdobyte kwalifikacje i umiejętności zwiększą ich szanse na rynku pracy.
Pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym odbyły się 27.03.2013r., ponieważ miesiące marzec i kwiecień to czas zaplanowany na zajęcia indywidualne oraz warsztaty aktywizacji zawodowej i autoprezentacji. Natomiast w maju i czerwcu zaplanowano zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem/trenerem umiejętności psychospołecznych. Pracownik zatrudniony
w ramach projektu
Marta Dudek

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »