Umowa na „schetynówkę”

24. kwietnia wójt Paweł Ruszczyński podpisał umowę z Dariuszem Piątkiem – wicewojewodą mazowieckim – na dofinansowanie inwestycji pn. „Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze oraz wojewódzką nr 544 Mława – Ostrołęka poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowościach: Nowy Sielc i Krasnosielc”, która będzie realizowana w ramach drugiego etapu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Projekt obejmuje przebudowę ulicy Wschodniej w Krasnosielcu, aż do drogi powiatowej nr 2132W oraz drogę prowadzącą przez nowo powstające osiedle mieszkaniowe w Nowym Sielcu. Łączny odcinek planowany do przebudowy wynosi ok. 1 km. Ponadto powstaną chodniki i zatoki postojowe przy cmentarzu. Zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych, dodatkowo oznakowane migającymi światłami ostrzegawczymi, które zasilane będą energią słoneczną przez zastosowanie źródeł solarnych. Zaplanowano również wymianę opraw oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg i usprawnienia połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii. Wpłynie też na ulepszenie dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych. Wartość zadania została oszacowana wstępnie na ok. 1 mln 305 tys. zł, ale z trwającej procedury przetargowej wynika, że rzeczywisty koszt będzie niższy. Dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztów kwalifikowalnych. Prace remontowe rozpoczną się prawdopodobnie już w czerwcu, a odbiór drogi do użytku planuje się najpóźniej w październiku b.r.
Jest to dla Gminy Krasnosielc ogromny sukces, gdyż po raz pierwszy od momentu istnienia tego Programu, czyli od 2008 roku, aplikowanie o wsparcie finansowe na inwestycje drogowe zakończyło się powodzeniem. Ponadto jesteśmy jedyną gminą w powiecie makowskim i jedną z trzech jednostek samorządowych w regionie ostrołęckim, która zdobyła dotację.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »