Budowa kompleksów

W dniu 3 kwietnia br. Gmina podpisała umowę z PHU Zenon Urbanowski z Makowa Mazowieckiego – wykonawcą inwestycji, której celem jest budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Przytułach, Pienicach i Nowym Sielcu. Prace rozpoczną się w połowie maja i potrwają do końca października. Realizacja zadania przełoży się na wzrost aktywności i integracji społeczeństwa. Łączny koszt inwestycji to ok. 748 tys. zł., w tym ponad 50 % stanowi dofinansowanie z PROW 2007-2013.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »