Wsparcie dla straży

Gmina pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Krasnosielc. W ramach zadania zostaną zakupione nożyce hydrauliczne, węże pożarnicze ssawne i tłoczne, prądownice wodne i przełączniki aluminiowe oraz rozdzielacz kulowy.
Zakup nowego sprzętu przełoży się na sprawniejsze przeprowadzanie akcji ratowniczych podczas różnego rodzaju zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców, a tym samym wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy i sąsiednich miejscowości. Wartość całkowita zakupu wyniesie ok. 24 tys. zł, w tym 50 % stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.
W ostatnim czasie Gmina zakupiła 25 par rękawic ochronnych dla strażaków za łączną kwotę ok. 5 tys. zł.. Całkowity koszt zakupu pokryła dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU SA.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »