Na tropie piękna

W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Amelinie połączyli zadania Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pn. „Na tropie piękna” z obchodamiDnia Ziemi.
W dniu 22 kwietnia uczniowie wyruszyli na wycieczkę do pobliskiego Nadleśnictwa Parciaki. Spacerowali ścieżką przyrodniczą „Pod Sosnami” i szukali piękna przyrody ukrytej we wiosennych kolorach lasu. Przystanki na tej ścieżce pozwoliły bliżej poznać osobliwości przyrodnicze, eksponując ich piękno. Zakres wiedzy o urokach Równiny Kurpiowskiej wzbogaciły informacje udzielone przez oprowadzającego grupęleśnikapana Szymona Kępczyńskiego. Lasy nadleśnictwa położone są na terenach wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym, bo Równina Kurpiowska to przede wszystkim krystalicznie czyste powietrze, czyste rzeki i zdrowe lasy pełne grzybów. Leśniczy wciekawy sposób opowiadał o pracy i zadaniach służb leśnych, o zagrożeniach i ochronie lasów oraz całej przyrody. Pomagał rozpoznawać odgłosy ptaków i tropy zwierząt. Uczniowie byli również w sali edukacyjnej, w której znajdują się tablice tematyczne, gabloty z owadami i roślinami oraz termoplasty zwierząt występujących na terenie Puszczy Kurpiowskiej. Są też tam zgromadzone eksponaty z terenu nadleśnictwa, narzędzia wykorzystywane w gospodarce leśnej, historyczne mapy i dokumenty a także trofea łowieckie. Uczestnicy wycieczki poznali piękno bliskiej okolicy, mieli również okazję poznać osobę kochającą przyrodę, zachęcającą wszystkich do obserwacji, poszanowania ibliskiego kontaktu z przyrodą.
Dziękujemy panu Wójtowi Pawłowi Ruszczyńskiemu za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.
PSP Amelin

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »