Gmina Krasnosielc z lasem za pan brat

Ponadto z poradnika małego ekologa i mali i duzi będą mogli dowiedzieć się jak dbać o środowisko, nie tylko na terenach chronionych, ale na ulicy, w szkole, i we własnych gospodarstwach domowych. Ciekawostki ekologiczne pozwolą zrozumieć dlaczego warto dbać o środowisko naturalne i żyć w zgodzie z nim, co grozi planecie i wszystkim żyjącym na niej organizmom, jeśli nie będziemy przestrzegać poznanych zasad.
Dzięki odpowiedniej infrastrukturze (wiaty, ławki, itp.) możliwe będzie prowadzenie lekcji przyrody na szlaku. Mamy nadzieję, że zwiedzającym nie zabraknie pozytywnych wrażeń, a przebycie szlaku będzie krokiem do życia w zgodzie z naturą, a nie przeciwko niej.
Koszt budowy ścieżki to ok. 140 tys. zł. Gmina pozyskała 100% wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na ten cel.
A. PokoraZapraszamy do galerii

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »