Sukces naszych gimnazjalistek

W dniu 22 maja 2013 r. odbył się w Publicznym Gimnazjum w Sypniewie XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. W konkursie wzięła udział młodzież z czterech gimnazjów: Sypniewa, Krasnosielca, Gąsewa i Karniewa. Występujących oceniało jury w składzie: Wanda Pawłowska, Hanna Gałażewska i Roman Zakrzewski. Oceniano dobór tekstów, interpretację utworów, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. Każdy uczestnik recytował dwa utwory. Publiczne Gimnazjum w Krasnosielcu reprezentowały trzy uczennice: Maria Glinka, Aleksandra Kołodziejczyk i Aleksandra Wilkowska.
Po powitaniu gości i jurorów przez panią dyrektor Annę Nowak, głos zabrał przewodniczący jury Roman Zakrzewski. Wprowadził on uczestników i gości w klimat epoki mickiewiczowskiej, mówił o pięknie przyrody w jego utworach.
Występ naszych uczennic okazał się sukcesem, gdyż Maria Glinka z kl. I c zajęła I miejsce, Aleksandra Kołodziejczyk z kl. I d – II miejsce natomiast Aleksandra Wilkowska z kl. III a została wyróżniona. Wszystkim uczennicom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »