DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWA SZANSA” 2013

Trwają zaplanowane działań w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowa szansa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pierwszy etap zajęć z doradcą zawodowym został zakończony w dniu 25.04.2013r. Szkolenie zrealizowano dla 11 uczestników projektu. Warsztaty grupowe odbyły się w wymiarze 45 godzin szkoleniowych, dodatkowo przewidziano dla każdego z uczestników po 2 godziny konsultacji indywidualnych. Spotkania miały na celu zwiększyć wiedzę u uczestników projektu, dotyczącą poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji jak również odkrycia własnych predyspozycji zawodowych.
Na początku maja rozpoczął się etap zajęć z psychologiem, który zakończy się 11 czerwca 2013r. W ramach szkolenia zaplanowano warsztaty grupowe w wymiarze 45 godzin szkoleniowych oraz konsultacje indywidualne po 4 godziny dla każdego uczestnika projektu. Szkolenie umożliwi uczestnikom podnieść poczucie własnej wartości, poznania swoich mocnych stron jak i sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami. Trening umiejętności psychospołecznych daje możliwość rozwinięcia indywidualnych kompetencji oraz umiejętności społecznych.
Kolejnym działaniem w ramach projektu, będzie przeprowadzenie w miesiącach od czerwca do sierpnia kursu prawa jazdy kat. B dla 5 uczestniczek projektu.

Pracownik zatrudniony
w ramach projektu
Marta Dudek

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »