Schetynówka już w budowie

Trwają prace związane z przebudową ulicy Wschodniej w Krasnosielcu oraz drogi prowadzącej przez nowo powstające osiedle mieszkaniowe w Nowym Sielcu. Łącznie przebudową zostanie objęty prawie kilometrowy odcinek drogi, przy czym powstaną wzdłuż niej chodniki i zatoka postojowa przy cmentarzu. Zostaną wyznaczone przejścia dla pieszych, oznakowane migającymi światłami ostrzegawczymi, które zasilane będą energią słoneczną przez zastosowanie źródeł solarnych. Nastąpi również wymiana opraw oświetlenia ulicznego. Wykonawcą inwestycji jest firma OSTRADA z Ostrołęki. Wartość zadania wraz z dokumentacją i nadzorem wynosi niedużo ponad 998tys. zł, a wartość dofinansowania ok. 478 tys. zł. Wsparcie finansowe na przebudowę drogi gmina uzyskała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »