Informacja w sprawie dokonywania opłat za odbiór odpadów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Krasnosielc bądź na rachunek bankowy nr 70 8917 0001 0000 0026 2000 0010.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »