Medal dla wójta

25 lipca odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, rozpoczęte mszą św. w kościele pw. św. Brata Alberta. Na podniosłym apelu komendant powiatowy policji insp. Witold Lemański wręczył odznaczenia, medale i awanse dla makowskich policjantów. Wśród nich stanął Paweł Ruszczyński – wójt gminy Krasnosielc, który otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla Policji”, nadany przez ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. To ogromne wyróżnienie dla samego wójta, ale i dla naszej gminy. Medal jest najlepszym dowodem na to, że nasz lokalny samorząd inicjuje i wspomaga działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »