Gminne Zawody Pożarnicze

W dniu 28 lipca 2013 r. na Błoniach w Krasnosielcu odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło 12 jednostek OSP z terenu gminy Krasnosielc. Ochotnicy mieli za zadanie wykazać się sprawnością w ćwiczeniach bojowych. Liczyła się szybkość. Na zawodach sędziował bryg. Waldemar Zabielski z PSP w Makowie Maz. Po raz kolejny najlepszą drużyną okazała się OSP Krasnosielc, II miejsce zajęła OSP Amelin, III miejsce zdobyła OSP Drążdżewo, IV – OSP Pienice, a V – OSP Raki. Wszystkim drużynom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa i wyróżnienia oraz nagrody pieniężne, ufundowane przez Wójta Gminy Krasnosielc Pawła Ruszczyńskiego, który był jednocześnie organizatorem zawodów. Zwycięska drużyna w eliminacjach gminnych weźmie udział w zawodach na szczeblu powiatowym.
Coroczne zmagania strażackie są okazją do sprawdzenia formy oraz umiejętności poszczególnych jednostek strażackich i sprzyjają integracji mieszkańców, którzy mogą całymi rodzinami kibicować swoim drużynom.
Wójt Gminy serdecznie dziękuje sponsorom: Józefowi Kowalczykowi, Wiesławowi Piekarskiemu, Mirosławie Rakowskiej i Dariuszowi Pszczółkowskiemu za ufundowanie nagród rzeczowych.
Niektóre zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Pana Arkadiusza Bojarskiego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »