21 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE TRZEŹWOŚCIOWE w LICHENIU

Do Sanktuarium w Licheniu przybyło kilka tysięcy osób. Przybywają co roku z tą samą intencją – prośbą o dar wytrwania w trzeźwości. W Licheniu znajdują siłę i potrzebne łaski do utrzymania abstynencji i trwania w trzeźwości. Ci, którym udało się wygrać z nałogiem w czasie mityngów dawali świadectwa, dziękowali Bogu za każdy dzień trzeźwości, za pomoc i siłę oraz prosili o dalsze wsparcie. Inni, szukający motywacji do walki z nałogiem mogli przekonać się, że możliwe jest życie bez alkoholu, narkotyków, czy innych uzależnień.
Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe to również czas na rozmowę o swych problemach z psychologami i specjalistami terapii uzależnień, a także możliwość uzyskania wsparcia i nadziei dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnienia bliskiej osoby.
W spotkaniu największą grupę stanowili anonimowi alkoholicy. Historie ich życia są prawie takie same. Najpierw alkohol, potem stoczenie się na dno i w końcu zatrzymanie się na krawędzi życia. Teraz trwają w trzeźwości, dzielą się swoim doświadczeniem, by ostrzec innych przed wpadnięciem w chorobę alkoholową. Z alkoholizmu nie można wyjść samemu, konieczna jest profesjonalna pomoc terapeutów oraz wsparcie grupy AA.
Anonimowi Alkoholicy to wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w pokonaniu uzależnienia.
Często w życiu codziennym przechodząc obok pijanego człowieka, nie zwracamy na niego uwagi. Nie myślimy o tym, że potrzebuje on pomocy. Pomimo tego, że prawie w każdym środowisku są ludzie chętni do niesienia pomocy, nie zawsze osoby uzależnione chcą z tego korzystać. W odpowiedzi na naszą wyciągniętą pomocną dłoń słyszymy: „nie jestem alkoholikiem, nie potrzebuję pomocy, nie potrzebuję litości!”.
Podstawową trudnością w pomocy alkoholikowi jest brak motywacji do podjęcia leczenia odwykowego. Alkoholik musi zrozumieć istotę swojej choroby, wykazać wolę i chęć leczenia. Musi być przekonany, że tego chce bez względu na trud jaki się z tym wiąże. W tej trudnej drodze trzeźwienia alkoholikowi potrzebna jest fachowa pomoc terapeutyczna oraz wsparcie grupy AA. Takie wsparcie osoby uzależnione i członkowie ich rodzin otrzymują w czasie ogólnopolskich spotkań w Licheniu i Częstochowie. Pierwsza sobota czerwca w Częstochowie oraz ostatnia sobota lipca w Licheniu to stałe terminy organizowanych spotkań, w których nasza grupa AA „Poranek” oraz ich rodziny i przyjaciele chętnie uczestniczą.
Po upalnym sobotnim dniu, w późnych godzinach nocnych, w miłej atmosferze, naładowani duchowo powróciliśmy do domu. Każdy z nas przeżywał tą pielgrzymkę inaczej, na pewno pozostawi ona trwały ślad w naszej pamięci. Nadal będziemy podążać szlakiem trzeźwości, by zdobyte doświadczenie odpowiednio wykorzystać.
Licheńskie przesłanie kierujemy do naszych rodzin uwikłanych w problemy alkoholowe lub inne uzależnienie:
„ ZAWSZE MASZ SZANSĘ – SPRÓBUJ!”

Stanisława Gołaszewska
Koordynator Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »