Zmodernizowano 13 świetlic wiejskich


W Gminie Krasnosielc zostały zakończone prace związane z inwestycją pn.: „Modernizacja świetlic wiejskich szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Krasnosielc”. W ramach zadania odnowiono budynki
w następujących miejscowościach: Wola Włościańska, Pienice, Amelin, Biernaty, Grądy, Drążdżewo, Wólka Drążdżewska, Chłopia Łąka, Nowy Sielc, Grabowo, Przytuły, Raki i Karolewo. Nowo wyremontowane świetlice będą stanowiły doskonałe miejsce do spotkań osób aktywnie uczestniczących w swoich lokalnych środowiskach. Jednocześnie poprawa wizerunku obiektów wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poszczególnych miejscowościach.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 600 132 zł., a dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to 358 379 zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »