Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy uczniowie i nauczyciele wrócili do swoich szkół. 2 września o godzinie 9.00 w Zespole Szkół w Krasnosielcu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
Zgodnie z ceremoniałem szkolnym uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem flagi na maszt i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół p. Andrzej Maluchnik, który powitał zebranych na sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególnie serdecznie przywitał uczniów klas I Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum, a także nowych nauczycieli: p. Annę Mizerek – nauczycielkę języka angielskiego, siostrę Agnieszkę Ciurzyńską i księdza Adama Krawczyka. Dyrektor poinformował, że w Zespole Szkół w tym roku naukę rozpoczęło 463 uczniów; w tym w Szkole Podstawowej 235 uczniów w 12 oddziałach (34 osoby w klasach pierwszych), w Publicznym Gimnazjum 228 uczniów w 9 oddziałach. W Zespole pracować będzie 47 nauczycieli.
Następnie głos zabrali wicedyrektorzy p. Anna Kardaś i p. Mirosław Chodkowski, zapoznali zebranych z przydziałem sal lekcyjnych i wychowawcami. Potem odbyły się spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami. Podczas nich uczniowie i rodzice zostali zapoznani ze statutem szkół.

Redakcja Szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »