Podpisano umowę z WFOŚiGW na przeprowadzenie warsztatów

W dniu 05.07.2013 r. Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację zajęć ekologicznych pn.: „Warsztaty ekologiczno – artystyczne – pn.: „Dźwięki
z odzysku – ekomuzyka”, które zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 7.000,00 zł”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »