Podpisano umowę z WFOŚiGW na zakup sprzętu strażackiego

W dniu 10.07.2013 r. Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania o treści: „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Krasnosielc, służącego do likwidacji i ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważanych awarii dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11.883,48 zł”.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »